Phần mềm bảo hiểm

Phần mềm bảo hiểm xã hội (BHXH) được sử dụng theo chữ ký số. Theo chỉ đạo của BHXH TP, từ 01/01/2016, TP Hà Nội sẽ chính thức dừng giao dịch theo quy trình mã vạch, các đơn vị muốn giao dịch điện tử sẽ phải sử dụng dịch vụ I-VAN. Các đơn vị sử dụng lao động có thể sử dụng chữ ký số của bất kỳ Nhà cung cấp chữ ký số hợp pháp nào để giao dịch điện tử BHXH, các đơn vị cũng có thể sử dụng luôn chữ ký số đang kê khai thuế, hải quan để kê khai BHXH điện tử mà không phải mua thêm Chữ ký số mới.

1. Giới thiệu dịch vụ I-VAN (phần mềm bảo hiểm xã hội)

Là dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội, thực hiện nhận, truyền, lưu trữ, phục hồi dữ liệu giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH giữa đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan BHXH thông qua tổ chức I-VAN sau khi đơn vị trả một khoản tiền để sử dụng dịch vụ về giao dịch điện tử.

Các yêu cầu để sử dụng dịch vụ I-VAN: có chữ ký số hợp lệ, máy tính cài Office (word, excel) từ 2007 trở lên.

Những thuận lợi khi sử dụng dịch vụ I-VAN: không phải nộp hồ sơ giấy, an toàn bảo mật và được hưởng các sản phẩm tốt nhất của nhà cung cấp dịch vụ.

2. Bảng giá cung cấp dịch vụ Phần mềm bảo hiểm xã hội

Thời gianGiá thanh toán
1 năm590,000
2 năm980,000
3 năm1,280,000
Hỗ trợ lấy mã đơn vị lần đầu.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn: 08680 777 28

Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội trực tuyến

Hotline08680 777 28